SAEN LogoUniversity of Washington Primate Photos
From SAEN Stop Animal Exploitation Now

 

University of Washington Primate Photos

Post-Mortem Photos

post mortem infant monkey

post mortem infant monkey

post mortem infant monkey

post mortem infant monkey

post mortem infant monkey

Brain Surgery Photos

monkey brain surgery

monkey brain surgery

monkey brain surgery

monkey brain surgery